Nyitólap

 

A filozófia válságban van, és válságának oka csupán részben külső, az egyre specializálódó szaktudományok és a technokrata politika felől érkező „kiszorítósdi”. Művelői részben maguk is hozzájárulnak a filozófia tekintélyének csorbulásához azzal, hogy kevéssé szólnak a gondolkodó, tépelődő emberekhez általában, ehelyett többnyire maguk is behódolnak a szaktudományos zsargon és a specializáció kényszerének, csupán néhány, az adott problémához hozzáértő kollégával diskurzust folytatva. A nagyközönség pedig a filozófia helyett egyéb, obskúrus vagy okkult lelki táplálékok felé fordul, hiszen nem látja, hogy olyan egzisztenciális, erkölcsi, társadalmi, vallási, kulturális problémákkal foglalkozna, amelyekre a választ vagy megoldást a gondolkodó ember évezredek óta keresi.

A SZTElozófia folyóirat célja, hogy a filozófia ősi és örök kérdéseit kiszabadítsa a szaktudományos zsargon útvesztőiből, és olyan formában tálalja, hogy az a szélesebb nagyközönség (és főként a fiatalok) számára is emészthető és érdeklődést keltő legyen. Szeretnénk feléleszteni a klasszikus filozófiai esszéírás hagyományát, sallangoktól mentes, adott esetben személyesebb hangvételű, szélesebb érdeklődésre számot tartó problémákat tárgyaló, ám a filozófiai gondolkodásmód szigorúságából mit sem engedő írásokat közölve.

A filozófiát emellett jóval tágabb értelemben fogjuk fel, olyan diszciplínákat is magába foglalóan, mint az esztétika, művészet-, vallás- és kultúra-elmélet vagy az alkalmazott filozófia. Így olyan írásoknak adunk helyet, amelyek a hagyományos filozófiai folyóiratokból kiszorulnak, éspedig nem színvonaluk miatt, hanem mert formailag nem, vagy kevéssé felelnek meg a filozófia szaktudományos kritériumainak. Ebbe nemcsak a szaktudományos elvárások kereteit szétfeszítő esszék tartoznak bele, hanem a filozófiához kapcsolódó kreatív írások is (pamfletek, novellák, persziflázsok, humoros írások, filmkritikák, stb.), amelyeknek szintén helyet kívánunk biztosítani, ezzel is erősítve azt a missziónkat, hogy a filozófia találjon utat azokhoz is, akik szeretik ugyan a fokhagymát, de nem fokhagymával, hogy egy klasszikust idézzünk.

A folyóirat a SZTElozófia Bloghoz kapcsolódik, ahol szerzőink írásait lehetőség szerint először a blog formának megfelelő rövid, figyelemfelkeltő és diszkussziónak is teret adó formában közöljük, mielőtt kibővítve, de még mindig a szélesebb nagyközönséget szem előtt tartó formában publikáljuk folyóiratunkban.

Az esszéket a szerkesztőség szigorú, ún. „kettős vak” (double blind peer review) lektorálás után fogadja el közlésre, a legmagasabb filozófiai, gondolkodói elvárásoknak megfelelően. Aktuálpolitikai írásoknak nem adunk helyet.

Azt reméljük, folyóiratunkkal hozzájárulhatunk a filozófia és társ diszciplínái népszerűsítéséhez, és egyúttal kedvet csinálunk a filozófia professzionális művelői körében is ahhoz, hogy gondolataikat szabadon, adott esetben kreatívan közölhessék.

A Szerkesztőség